Home

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิงห์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2554 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้านับเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบบริหารงานภายในการให้สวัสดิการพนักงานการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย และการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่มากกว่า 10 ปี ทำให้ “รปภ.สิงห์” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการบริการ : 12 ข้อ

1. สนใจบริการของทางบริษัทฯ โปรดโทร ขอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และขอใบเสนอราคา

2. บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแนะนำมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ

3. หากผ่านการพิจารณา จะนัดวันลงพื้นที่บริการทำสัญญาข้อตกลง

4. บริษัทฯ จะจัดทำตัวอย่างสัญญาว่าจ้างเพื่อให้พิจารณา

5. หากแก่ไขเรียบร้อย จะจัดทำเป็น 2 ชุดเพื่อลงนามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย

6. เข้าพื้นที่เพื่อวางระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ (Job Description)

7. จัดหา รปภ. รับอนุญาตตามกฎหมาย ตรงตามคุณสมบัติฝึกอบรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 40 ชม.

8. ลงพื้นที่ตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญา

9. สายตรวจเข้าตรวจพื้นที่อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์

10. ครูฝึกเข้าฝึกอบรมในพื้นที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ตามความเหมาะสมของหน้างาน

11. ฝ่ายบริหารเข้าพบผู้ว่าจ้าง และประเมินความพึงพอในการรับบริการ 1 ครั้ง/เดือน

12. ควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามความพึงพอใจของลูกค้า

10 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือก บริษัท ร.ป.ภ.สิงห์

  1. บริษัทฯ มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน มีระบบ KPI วัดประสิทธิภาพการทำงาน
  2. บริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่หน่วยงานของท่าน บริการได้ สะดวก รวดเร็ว และทันท่วงที
  3. บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ที่บริษัท ผลิตขึ้นเองมาควบคู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  4. บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมรับอนุญาตของตนเอง เพื่อผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพจากหลากหลายสาขาอาชีพมาเป็นทีมงานบริการแก่ท่าน
  6. บริษัทฯ มีการสรรหา คัดเลือก และอบรมให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. บริษัทฯ ขึ้นทเบียนบริษัทฯ และ รปภ. รับอนุญาต ตามกฎหมาย พรบ.รปภ. 2558 ทุกคน
  8. กรรมการผู้จัดการเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประทศไทย ซึ่งนสมาคมหลักในการพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยไทย
  9. บริษัทมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และห้อง Control Room ควบคุมการทำงานตลอด 24 ชม.
  10. ทีมงานของเราตั้งใจทำงาน มุ่งมันบริการ ให้ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เครื่องแบบ

ชุดโปโลแขนสั้นสีขาว

(เหมาะสำหรับหัวหน้าชุด)

เสื้อเชิ๊ตแขนยาว

(เหมาะสำหรับหน่วยงานทุกประเภท)

Singguard-Black1

โปโลแขนสั้นสีดำ

(เหมาะสำหรับอาศัยความคล่องตัว)

ชุดดอว์แมน

(เหมาะสำหรับเป็นพนักงานต้อนรับ)

การฝึกอบรมพนักงาน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกอบรมแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ระยะคือ การอบรมก่อนปฏิบัติงาน in house training (40 ชม.)เพื่อให้ทราบพื้นฐานงานรักษาความปลอดภัย และซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติหน้างาน และได้รับใบอนุญาตจากศูนย์ฝึก(กธ.12) เพื่อนำไปประกอบการขึ้นทะเบียน รปภ.รับอนุญาตกับนายทะเบียนกลาง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาควาวมปลอดภัย พ.ศ.2558

บทความ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

โทรหาเราด่วน

02 115 0993

แชทบน Official Line

ไอดีไลน์ @SINGGUARD

แชทบนเพจ

Singguard

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 – 1150993