อีเมลหาเรา
พูดคุยผ่าน Line
โทรหาเรา

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิงห์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
                                  ” ร.ป.ภ. สิงห์”

         ” ร.ป.ภ.สิงห์” จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อปี  2544 ( 10 ปี) ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย ชื่อศูนย์ฝึก คลองเจ้าคุณสิงห์ เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรบุคคบ มีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่บริษัทผลิต และพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีทีมงานคุณภาพ มาบริหารจัดการทีมงาน และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ นักกฏหมาย และทีมงานภาคเอกชน 
        จากการเตรียมความพร้อมที่ดี บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

VISION

(วิสัยทัศน์)

ผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย

 

                                  MISION

                                                   (พันธกิจ)

  • สร้างนวัตกรรมด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
  • สรรหา และฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
  • สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
  • ควบคุมคุรภาพการทำงานให้ได้ตามระบบรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้น
  • พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง             

 

ลูกค้าที่ใช้บริการ